Onderwijs

Als Marnixschool willen we een zorgzame school zijn. We willen alle leerlingen als gelijkwaardig zien, ongeacht hun mogelijkheden of beperkingen. We willen de eigenheid van onze leerlingen ontdekken en met ons leerstofaanbod aansluiten op hun mogelijkheden, zodat ze worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot gelukkige, evenwichtige tieners. Om dat te bereiken gaan we zorgvuldig om met onze leerlingen.