Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviesrecht en een instemmingsrecht naar de school toe, zoals is vastgelegd in de “Wet medezeggenschap”. De MR van de Marnixschool komt 6 keer per jaar bijeen om te praten, te adviseren en te beslissen over school gerelateerde onderwerpen zoals:

  • aanstellen nieuwe leerkrachten
  • nieuwe klassenformaties
  • onderwijsvernieuwing

De leden van de MR op de Marnixschool zijn:

  • William Aarten (voorzitter, ouderlid)
  • Reinier Verbruggen (ouderlid)
  • Aafke van Unen (lid tot november 2018)
  • Laurine de Koning Gans (personeelslid)
  • Marieke Klein (personeelslid)
  • Wiljan Klooster (personeelslid)

De directie is als adviseur verbonden aan de MR.

Wilt u meer weten over de inhoudelijke MR-activiteiten of heeft u vragen en/of opmerkingen aangaande de Marnixschool, schroom dan niet om contact op te nemen met de MR.