Identiteit

De Marnixschool is een werkplaats voor opvoeding en onderwijs. Wij willen een christelijke school zijn. Uitgangspunt en leidraad voor ons christelijk onderwijs liggen in het Woord van God: de Bijbel. Daarin wordt ons gewezen hoe wij moeten leven en samenleven en in Wie ons leven geborgen ligt. Centraal staat hierbij het leven, lijden, sterven en de opstanding van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. In de schoolgids kunt u meer lezen over de identiteit van de Marnixschool.